Organizing committee


Chief Patron  
Dr. Prabhakar Kore 
Chancellor, KAHER &
Chairman, KLE Society, Belagavi

Chief Patron
Prof. (Dr.) Vivek Saoji 
Vice Chancellor
KAHER, Belagavi

Patron
Dr. V D Patil
Registrar,
KAHER, Belagavi

Patron
Dr. M V Jali
Medical Director & CE
KLE Dr. Prabhakar Kore Hospital & MRC, Belagavi

Org. Chairperson
Dr.  N S Mahantashetti

Principal,
J N Medical College, Belagavi

Org. Secretary
Dr. Roopa M Bellad

Org. Secretary
Dr. Jyoti M Nagmoti

Advisory Board 

 • Dr. B. S. Kodkany
 • Dr. H. B. Rajashekar
 • Dr. A. S. Godhi
 • Dr. S. S. Goudar
 • Dr. V. A. Kothiwale
 • Dr. R. S. Mudhol
 • Dr. A. P. Hogade

 

AHPE Officials

 • Dr. Nima Rege - President
 • Dr. Anshu - Secretary
 • Dr. Munira Hirkani -Treasurer
 • Prof. Dr. Arun Jamkar - President Elect

 • Dr Himanshu Pandya - Immediate Past president

Joint Org. Secretary

 • Dr. Sunita Patil
 • Dr. Vasanti Jirge

Treasurer

 • Dr. Somashekhar Pujar

Scientific Committee

 • Dr. Padmaja Walvekar
 • Dr. Nayana Hashilkar
 • Dr. Anjana Bagewadi
 • Dr. S. K. Saidapur
 • Dr. Nirmala Anand
 • Dr. Netravathi. A. B
 • Dr. Manjunath Somannavar
 • Dr. Sunita Patil
 • Dr. S. C. Metgud

Reception & Registration

 • Dr. Bhagyashree Hunagund
 • Dr. Rekha Patil
 • Dr. Sheetal Pattanshetti
 • Dr. Anita Dalal
 • Dr. Zameera Naik
 • Dr. Bhimsen Tekkalaki
 • Dr. Jayasheela Bagi
 • Dr. Neha Kulkarni

Souvenir & Website

 • Dr Sheetal Harakuni
 • Dr Deepti Kadeangadi
 • Dr. Parixit Bandurge
 • Dr. Ashwini Ratnakar
 • Dr. Chetana Hadimani

Transport & Accomodation

 • Dr. Prasanna Jirli
 • Dr. Vijaya Dandannavar
 • Dr. P. M. Dandagi
 • Dr. Ravindra Honnungar
 • Dr. Meenaxi Maste
 • Dr. S. S. Torgal

Finance

 • Dr. V. A. Kothiwale
 • Dr. R. S. Mudhol
 • Dr. R. B. Nerli
 • Dr. S. C. Metgud
 • Dr. Somashekar Pujar

Catering

 • Dr S. S. Sanikop
 • Dr. Arati Mahishale
 • Dr. Jadar Prashant
 • Dr. Madhumati Patil
 • Dr. Piyusha Nitsure

Stage Decoration & Cultural

 • Dr. Shilpa Bhimalli
 • Dr. Sangeeta Kharde
 • Dr. Vanishree Jabannavar
 • Dr. Rekha Nayaka
 • Dr. Snehal Dharmayat

Print & Publicity

 • Dr. Pratibha Patil
 • Dr. Shivaswamy. M. S